top of page

Anesthesie

Afhankelijk van de aard van de ingreep worden de dieren onder sedatie (roesje) dan wel volledige verdoving gebracht. De anesthesieproducten voor de premedicatie (verminderd bewustzijn, spierrelaxatie, pijnstilling) worden via een perifere catheter (voorpoot (hond,kat), oorvene (konijn) ) toegediend. Nadien kunnen de dieren via gasanesthesie onder narcose gehouden worden. Elk dier wordt uitgebreid gemonitord zowel voor, tijdens als na de ingreep (temperatuur, hartslag, ademhalingsfrequentie, bloeddruk, reflexen). Het anesthesieprotocol wordt aangepast aan de aard van de ingreep maar ook aan de toestand van uw dier. Voor sommige patiënten kan het aangewezen zijn om eerst een bloedonderzoek te laten uitvoeren om geen onnodig risico te nemen. Er wordt heel veel aandacht besteed aan de veiligheid van de anesthesie.

bottom of page