top of page

Zorgaanbod

Cardiologie

Cardiologie

Hartproblemen kunnen zich onder andere uiten in verminderd uithoudingsvermogen, hoesten, zwaktes, plotse sterfte. In het beginstadium gaan ze weinig tot geen klachten geven maar het is belangrijk om ze tijdig op te sporen om zodoende een goede levenskwaliteit te kunnen onderhouden. Door middel van radiografie en echografie kunnen er bij verdenking van hartproblemen op de praktijk specifieke metingen uitgevoerd worden om het stadium en de gepaste behandeling op te stellen.

Bloedanalyse

Bloedanalyse

Door ons in huis labo (IDEXX) kunnen bloed- en urinestalen meteen geanalyseerd worden. 

Anesthesie

Anesthesie

Afhankelijk van de aard van de ingreep worden de dieren onder sedatie (roesje) dan wel volledige verdoving gebracht. De anesthesieproducten voor de premedicatie (verminderd bewustzijn, spierrelaxatie, pijnstilling) worden via een perifere catheter (voorpoot (hond,kat), oorvene (konijn) ) toegediend. Nadien kunnen de dieren via gasanesthesie onder narcose gehouden worden. Elk dier wordt uitgebreid gemonitord zowel voor, tijdens als na de ingreep (temperatuur, hartslag, ademhalingsfrequentie, bloeddruk, reflexen). Het anesthesieprotocol wordt aangepast aan de aard van de ingreep maar ook aan de toestand van uw dier. Voor sommige patiënten kan het aangewezen zijn om eerst een bloedonderzoek te laten uitvoeren om geen onnodig risico te nemen. Er wordt heel veel aandacht besteed aan de veiligheid van de anesthesie.

Preventieve Zorgen

Preventieve Zorgen

U wordt jaarlijks uitgenodigd voor een algemeen onderzoek van uw dier. Deze controle is niet alleen belangrijk om zijn/haar bescherming op punt te houden maar ook om bepaalde gezondheidsproblemen vroegtijdig op te merken. Uw dier wordt grondig nagekeken en indien verder onderzoek aangeraden is, wordt dit met u besproken. Er wordt met zorg en aandacht geluisterd naar uw vragen, bezorgheden en wensen.

Pediatrie

Pediatrie

U bent zopas eigenaar geworden van een kitten of puppy en ondanks het feit dat het diertje geen ziektesymptomen vertoont, blijft u toch achter met enkele vragen in verband met voeding, verzorging, vaccinaties, ontworming, gebruik kattenbak, zindelijkheidstraining, kennismaking met andere dieren... Er wordt uitgebreid onderzoek gedaan om de gezondheidstoestand van het diertje te controleren. Bovendien is dit de ideale manier voor uw kitten om op een positieve wijze kennis te maken met de dierenarts, praktijk en routinematige handelingen.

Tandheelkunde konijn en knaagdier

Tandheelkunde konijn en knaagdier

Konijnen en knaagdieren worden heel vaak aangeboden met aangeboren of verworven tandproblemen. Onderzoek op een wakker dier beperkt zich tot het aftasten van de kaaktakken op verdikkingen en pijnlijkheid. Intra-oraal onderzoek door middel van een speculum (eendenbekje) wordt uitgevoerd maar geeft slechts beperkte informatie. Radiografisch onderzoek van de kop en het gebit is onmisbaar en dient iedere ingreep vooraf te gaan om de best mogelijk behandeling en prognose op te stellen. De praktijk beschikt over een speciaal tandheelkundig tafeltje voor een betere en comfortabele positie. Een warmtematje zorgt ervoor dat de dieren mooi op temperatuur blijven tijdens de ingreep. Specifiek tandheelkundig materiaal voor bijvijlen tandpunten, inkorten kiezen, extractie snijtanden en kiezen. Chirurgische drainage en verdere behandeling van abcessen ter hoogte van de kop.

bottom of page